61
Thử xù lông - Thử xước móc

Thử xù lông - Thử xước móc

 • Mã số
  243
 • Giá
  Call
Mô tả

 • Cork Liners    
 • Ống cuốn mẫu Moulded Polyurethane Pilling Tubes  
 • Ống cuốn mẫu Felt-covered Tubes   
 • Rolls of 19 mm wide PVC Tape    
 • Xơ Cotton xám  
 • Snagging bars, Snagging rings, Locking rings   

Ứng dụng:

 • Dùng trong thử nghiệm độ xù lông vải
 • Dùng thử độ xước móc Nike

Tiêu chuẩn:

 • EN ISO 12945-1, EN ISO 12945-2, EN ISO 12945-3
 • M&S P18A, M&S P18B, M&S P21A
 • ASTM D3512, ASTM D4970
Hotline
Hotline:
0942 08 68 79