61
Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu

Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu

 • Mã số
  242
 • Giá
  Call
Mô tả

 • ECE Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) - Without Optical Brightener                
 • ECE Formulation Phosphate Reference Detergent (B) - Without Optical Brightener                    
 • IEC Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) - With Optical Brightener                    
 • IEC Formulation Phosphate Reference Detergent (B) - With Optical Brightener                    
 • TAED (Tetra-acetylethylene diamine)

Ứng dụng:

 • Cho thử nghiệm độ bền màu giặt và độ co vải

Tiêu chuẩn:

 • ISO 105-series
 • ISO 6330:1984, ISO 6330:2012

 

Hotline
Hotline:
0942 08 68 79