61
Thang đo và thước đo

Thang đo và thước đo

  • Mã số
    253
  • Giá
    Call
Mô tả

Ứng dụng:

  • Đo đạt 

Tiêu chuẩn:

  • EN ISO 6330 and EN 26330
  • M&S P1A and P1B
  • NEXT TM12 and TM14
Hotline
Hotline:
0942 08 68 79