61
Bột giặt - Tiêu chuẩn Mỹ

Bột giặt - Tiêu chuẩn Mỹ

  • Mã số
    246
  • Giá
    Call
Mô tả

  • AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent        
  • AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent - WOB

Ứng dụng:

  • Bột giặt chuẩn AATCC được xây dựng công thức dựa trên “hiệu quả” bình quân của bột giặt Thương mại thông thường

Tiêu chuẩn:

AATCC 124    AATCC 130     ATCC 135     AATCC 143     AATCC 150

AATCC 172    AATCC 179     AATCC 188   AATCC 190     AATCC 61

AATCC 88B    AATCC 88C    AATCC 96

Hotline
Hotline:
0942 08 68 79