61
Thang xám / Thước xám

Thang xám / Thước xám

 • Mã số
  241
 • Giá
  Call
Mô tả

 • Thước xám đánh giá độ thay đổi màu ISO A02    
 • Thước xám đánh giá độ dây lem màu ISO A03    
 • Thước xám đánh giá độ thay đổi màu AATCC     
 • Thước xám đánh giá độ dây lem màu AATCC     
 • Thang màu 9 cấp    
 • Thước xám đánh giá độ thay đổi màu tiêu chuẩn Nhật JIS      
 • Thước xám đánh giá độ dây lem màu tiêu chuẩn Nhật JIS   

Ứng dụng:

 • Thước xám đánh giá độ thay đổi màu
 • Thước xám đánh giá độ dây lem màu

Tiêu chuẩn:

 • ISO, AATCC, JIS
Hotline
Hotline:
0942 08 68 79