63
Máy sấy Whirlpool - 3DWED4800YQ

Máy sấy Whirlpool - 3DWED4800YQ

  • Code
    257
  • Price
    Call
Mô tả

Máy sấy được đề nghị theo Phương pháp Thử nghiệm AATCC

Tiêu chuẩn/Phương pháp: AATCC - 88B, 88C, 124, 130, 135, 142, 143, 150, 172, 179, và 188