Service

Tư vấn thiết bị

Service

08/02/2014

Tư vấn  các ứng dụng của máy móc vào các mục đích như trong phòng thí nghiệm, trong nghành Dệt, Nhuộm, Da giày...