Dịch vụ

Chọn dịch vụ

Dịch vụ

08/02/2014
Tư vấn  các ứng dụng của máy móc vào các mục đích như trong phòng thí nghiệm, trong nghành Dệt, Nhuộm, Da giày...
Hotline
Hotline:
0942 08 68 79